Pracownicy PIW

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PYRZYCACH

lek. wet. PIOTR OLSZEWSKI

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Janusz Alchimowicz

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

  lek. wet. Natalia Kozyra

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. wymogów Wzajemnej Zgodności

mgr Anna Waliłko

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Paulina Nowacka

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Karolina Woźnicka

Starszy kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

Anna Ćwirta

ZESPÓŁ DO SPRAW PASZ I UTYLIZACJI

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji

mgr inż. Katarzyna Sabatowicz

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI PRAWNEJ

mgr Witold Nowak

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr MAŁGORZATA KOMADA

KSIĘGOWY
mgr MARTA BARAN

SEKRETARIAT

inż. Mariola Pierożak

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Arczewski
(2011-10-20 21:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Arczewski
(2023-10-20 13:20:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki